ZIBING ka filluar aktivitetin e saj ne vitin 2001 ne fushen e tregtimit te materialeve te ndertimit, projektimit dhe zbatimit te punimeve ne rikostruksion & rifinitura te brendshme dhe te jashtme. Eksperienca jone ne dekada na ka mundesuar te kalojm ne nje kombai rajonale kombetare dhe se shpejti dhe internacionale per shkak te stafit te kualifikuar duke siguruat nje sherbim me vlera konsulante dhe asistene,ZIBING eshte kompanu me nje vemendje te kujdesur per detajet qe percaktojn cilesine e vet produktit.

       ZIBING ka zbatuar cdo punim brenda afateve te caktuara nga kompanite ne baze te standarteve dhe kontratave te lidhura.

       ZIBING eshte nje kompani qe punon me cikel te mbyllur.

       Bashkepunimet intensive me partneret e biznesit dhe institucionet tona na lejon per te ruajtur normen tone te larte te inovacionit.Kenaqesia e klientit eshte qellimi yne. Ne jemi vazhdimisht te interesuar per te rritur performancen tone ne sherbim ne menyre qe te permbushim kerkesat gjithnje ne rritje te klienteve tane. Cilesia e larte e sherbimit qe ne ofrojme na jep mundeisne qe te kemi nje hapsire te bollshme ne tregun kombetar.Kjo eshte arritur duke perdorur teknologji te larte e cila eshte gjithnje ne rritje.

       Shoqeria eshte e perbere prej nje administrate te qendrueshme si dhe specialiste ne fushen e ndertimit dhe zbatimit te te gjitha llojeve te sistemeve te thata,sistemet akustike ,termoizolimeve, hidroizolimeve, fasadave dhe ngjyrave te jashtme dhe te brendshme.

        Kompani jone meret me shitjen me shumic dhe pakic te materialeve ndertimore dhe suvatuse per objektet e juaja qe nga fillimi deri ne punet perfundimtare suvatuese dhe dekoruese (materiale ndertimore, suvatuese,izolusese,hidroizoluses pjes maqinash dhe vegla pune)Që shtëpia e juaj të jetë me e qendrushme kualitative dhe më te…rheqes për të gjithe ejani na vizitoni dhe provojeni materialet tona që të bindeni me cilsine e tyre. Te gjitha materialet e perdorura jane te certifikuara sipas standartit EU. dmth ne QENDER TE BIZNESIT TONE JANE SISTEMET E SUVATIMIT.